Now Playing

หนังสั้น เปลือก

หนังสั้นเกี่ยวกับ (ขออภัยอย่างสูง มีความผิดพลาดทางเทคนิคด้านเสียง กรุณาใส่หูฟัง เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างปกติ ) การคิดตัดสินคนที่เปลือกนอก เราอยากให้คุณผู้ชมได้คิดตัดสินคนให้ดีดี จะได้ไม่เสียใจทีหลัง(เราย้อนเวลา)ไม่ได้ ขอบคุณที่รับชม สนใจติดต่อ สอบถาม ให้คำปรึกษาได้ เท่าที่สามารถตอบได้นะครับ เป็นผลงานจากนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ปี2 2015 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร