Now Playing

The Comedian Thailand สัปดาห์ที่ 7 พาร์ท 3
95% 2.5M 22 minutes 6 years ago by Katty Mayu

*นำคลิปออกไป กรุณาให้เครดิตด้วยนะคะ* ก่อนคนทำจะไม่มีกำลังใจ โจทย์มุขคาเฟ่ ทีมที่1 คณะ 4สลึง1ดอลล่าร์ ครูผู้ฝึกสอน : ครูสุเทพ สีใส แน็คกี้C6, นายC15, ศรีหนุ่มC17, อันเดรสC18, ทรายC20