Now Playing

Fortnite - !איך לשרוד ולנצח
92% 71K 13 minutes 2 years ago by Lonelygriffin

בשביל עוד סרטונים כאלה תכתבו בתגובות שאתם רוצים. בסרטון אני נותן 10 טיפים איך לשרוד ולנצח: - לשחק עם קבוצה של 4. - מתי לקפוץ ולאן. - חיפוש נשקים ותיבות. - לשים לב לסערה ולזמן. - לשיםלב ולרמזים שאנשים היו בסביבה ולהיות בשקט. - לא לירות בכל אחד שאתם רואים. - לא לרוץ בשטח פתוח. - לירות ביריות בודדות. - להיות יותר זהירים כשהעיגול כבר קטן. - לאגף ולשמור אחד על השני כדי לנצח.