Now Playing

Torbee Filsataa: Galata Maariyaamii Kan Guyyaa Sanbata Guddaa [Hiika]
100% 159 31 minutes 7 months ago by Mahibere Kidusan

ውዳሴ ማርያም ትርጓሜ ዘሰንበት ( በአፋን ኦሮሞ)