Now Playing

Wala Ng Marami Pang Satsat, Kumpanya Nila Agad Silang Binayaran Ng P380k!
96% 220K 4 minutes 1 month ago by Raffy Tulfo In Action